கடந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் 100 விவசாயிகள் தற்கொலை செய்துகொண்டனர். இதற்கான காரணம் என்ன? எதை எப்பிடி தடுக்கலாம்.

LEAVE A REPLY