சீனாவில் விபத்தில் பலியான தன் எஜமானுக்காக 80 நாள்களாக அதே இடத்தில் காத்திருக்கிறது ஒரு விசுவாசமான நாய்.

LEAVE A REPLY