கஜா புயலினால் பாதிக்கப்பட்ட 7 மாவட்டங்களுக்கு உதவும் வகையில், அங்குள்ள விஜய் மக்கள் மன்ற நிர்வாகிகளுக்குப் பணம் அனுப்பியுள்ளார், நடிகர் விஜய்.

LEAVE A REPLY