விவசாயம் படித்தால் வருடத்துக்கு ஒரு கோடி சம்பளத்தில் வேலை கிடைக்கும் என்று சொன்னால் நம்புவீர்களா? நம்புங்கள், இப்படிப்பட்ட சாதனையை நிகழ்த்தியவர் நம் இந்திய மாணவிதான். பெயர் கவிதா ஃபாமன்.

LEAVE A REPLY