ஜெயலலிதாவை, பெண்கள் அதிகம் விரும்பினார்கள். பொதுவாக நமக்கென்று ஆழ்மனதில் சில விருப்பங்கள் இருக்கும்தானே

LEAVE A REPLY