பிளாக் மாம்பாவின் விஷம் மிகவும் கொடியது. மனிதனைக் கொல்ல வெறும் இரண்டு சொட்டு விஷமே போதும். முதல் சொட்டிலேயே நரம்பு மண்டலத்தை ஸ்தம்பிக்க வைத்துவிடும்.

LEAVE A REPLY