இரு நாள்களாக இணையத்தில் ஒரு புகைப்படம் வைரலாகிக் கொண்டிருந்தது. ஒரு கையில் கோழிக்குஞ்சும் மற்றொரு கையில் பணத்துடன் சிறுவன் ஒருவன் பரிதாபத்துடன் இருப்பது போன்ற புகைப்படம் அது. தற்போது, அந்தப் புகைப்படத்துக்கு விளக்கம் கிடைத்துள்ளது.

LEAVE A REPLY