இன்று உலகம் முழுவதும் டிஜிட்டல் மையமாக மாறியுள்ளது. ஸ்மார்ட் போன்கள் வந்த உடன் அனைத்தும் மாறின. ஸ்மார்ட் போன் இல்லாதவர்களை பார்ப்பது இப்போது மிக அரிது. ஸ்மார்ட் போன் ஒருவரை எப்படி எல்லாம் மாற்றியுள்ளது தெரியுமா ? இது இல்லாமல் ஒருவரால் எத்தனை நாட்கள் இருக்கமுடியும் ? மேலும் பல இந்த வீடியோவில்.

LEAVE A REPLY