அறப்போர் இயக்கம் மற்றும் மற்ற சமூக அமைப்புகள் ‘காபி வித் எம்.எல்.ஏ.,’ என்ற
நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்தனர் ! எம்.எல்.ஏக்கள் என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா ?

LEAVE A REPLY