கிரடிட் அனைத்தையும் பிரதமர் எடுத்துக் கொண்டார். டெபிட் மட்டும் என் கணக்கில் சேர்க்கப்பட்டுவிட்டது – ஜெட்லி

LEAVE A REPLY