தேர்தல் தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்பட இருக்கிறது. “அன்பார்ந்த வாக்காளப் பெருமக்களே…” என்று முழங்கியபடி, அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் நம்மை நோக்கிவரத் தயாராகி வருகிறார்கள். அவர்கள் என்ன பேசப்போகிறார்கள் என்பதுதான் பிரதானமாக இருந்தாலும், அவர்கள் பவனிவரும் பிரசார வாகனம் குறித்த விசாரணையிலும் நம்மவர்கள் அலாதியான ஆர்வம் காட்டுவார்கள்.

LEAVE A REPLY