நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரி பகுதிகளில், தாம் விரும்பி உண்ணும் புற்களைத் தேடி செங்குத்தான பாறைகள் நிறைந்த ஆபத்தான பகுதியில் காட்டு யானைகள் உலவிவருகின்றன.

LEAVE A REPLY