‘ஸ்ரீஸ்ரீபராசக்தி உணவக’த்தில் எவ்வளவு ‘ஹெவி’யாகச் சாப்பிட்டாலும் அடுத்த ஐந்து மணி நேரத்தில் வயிறு லேசாகிப் பசியெடுக்கத் தொடங்குகிறது. அதனால்தான் தேடி வந்து சாப்பிடு கிறார்கள். 1979-ல், என்.எம்.நாராயணசாமி என்பவரால் தொடங்கப்பட்ட உணவகம் இது. இப்போது, அவர் மகன் சுதாகரன் நிர்வகிக்கிறார். உணவகத்தில் நுழைந்ததும் கிடைக்கிற வரவேற்பும், கேட்டுக் கேட்டுப் பரிமாறுகிற உபசரிப்பும் மனசுக்கு நெருக்கமாக்கிவிடுகிறது.

LEAVE A REPLY