2 மில்லியன் மக்கள் திரண்டு போராட்டம் நடத்தினார்கள் என்றால் நம்ப முடிகிறதா? நிச்சயமாக இப்படியொரு போராட்டத்தை இதுவரை ஹாங்காங்க் நகரமே கண்டிருக்கவாய்ப்பில்லை.

LEAVE A REPLY