ஐசிசியின் விதிகளின்படி, சர்வதேசப் போட்டிகளில் அரசியல், மத அல்லது இனவாதம் குறித்த குறியீடுகளை வெளிப்படுத்தக் கூடாது

LEAVE A REPLY