இந்தியாவில் உள்ள மெட்ரோ சிட்டிகளில் சென்னை தான் பாதுகாப்பானது என்று அறிக்கை ஒன்றில் வெளியாகின. உண்மையியல் சென்னை பெண்களுக்கு பாதுகாப்பானதா என்று மக்களிடம் கேட்டு தெரிந்துக்கொள்வோம்.

LEAVE A REPLY