கற்பனை செய்துபாருங்கள். நூற்றுக்கணக்கான மனிதர்களைக் கூண்டில் அடைத்து வைத்திருக்கிறார்கள். அதிகபட்சம் இரண்டு பேர் மட்டுமே இருக்க முடிகிற கூண்டுக்குள் 20 பேரை அடைத்து வைத்திருக்கிறார்கள்.

LEAVE A REPLY