ஜெயலலிதா எப்படி அப்போலோவில் அனுமதிக்கப்பட்டார். இந்த படக்கதை முலம் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

LEAVE A REPLY