கோடை விடுமுறை வந்துவிட்டாலே குழந்தைகளுக்குக் குதூகலம் ஸ்டார்ட் ஆகிவிடும். புத்தக மூட்டைகளைத் தூக்கி பரண்களில் போட்டுவிட்டு உற்சாகம் கொப்பளிக்க உறவினர்களின் வீடுகளுக்குப் பறந்து விடுவார்கள். குழந்தைகளுக்கு அப்படியென்றால், ரஜினிக்கு இப்படி!

LEAVE A REPLY