‘சரிகமப’ நிகழ்ச்சியில் வெற்றி பெற்ற ரமணியம்மாள், தனக்கான நிலம் ஓராண்டாகியும் கிடைக்கவில்லை என்கிறார்.

LEAVE A REPLY