பரிசுப்பெட்டி இல்லை. காலி பெருங்காய டப்பா! – செல்லூர் ராஜு, ஸ்டாலினுக்கு முதல்வரை திட்டாவிட்டால் தூக்கம் வராது. அப்படி ஒரு வியாதி அவருக்கு இருக்கிறது. – ராமதாஸ்.

LEAVE A REPLY