ஸ்டாலின் தி.மு.க கட்சி உறுப்பினர்கள் மற்றும் கட்சி சார்ந்த அனைவரையும் விசாரணை செய்ய கூப்பிட்டுள்ளார், வழக்கமாக இதை ஜெயலலிதா தான் செய்வர். ஸ்டாலின் ஜெயலலிதாவின் வழியை பின் பற்றிகிறாரா ? இன்னும் சில மாதங்களில் ஆட்சி கலைத்துவிடும் என நம்பும் ஸ்டாலின், அதற்காக தன்னை மற்றும் கட்சியை சுத்தம் செய்து வருகிறார்.

LEAVE A REPLY