ஒவ்வொரு மனிதனும் தூய்மையாக வாழ சில விஷயங்களில் அதிக அக்கறை கொண்டவனாக இருக்க வேண்டும். இதில் அடிப்படையான ஒன்றுதான் தனிமனித ஒழுக்கம்!. நன்மை தரக்கூடிய விஷயங்களில் உறுதியான நம்பிக்கை கொண்டிருக்க வேண்டும். சுவாமி நதியானந்தா சொல்லும் சில யோசனைகளை கேட்போம்!

LEAVE A REPLY