வர்தா புயல் தாக்கத்தால் பல மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்தன. மரங்களின் முக்கியத்துவம் என்ன? அதற்கு மக்களின் ரிஆக்ஷன் மற்றும் அவர்கள் பதில்களை தெரிந்து கொள்வோம்.

LEAVE A REPLY